Kleinschalige, professionele en flexibele opvang in een rustige huiselijke sfeer

Opvanginformatie en openingstijden

RoMi Kinderopvang biedt 3 soorten opvang aan en heeft 16 kindplaatsen per dag tot haar beschikking. Voor het kinderdagverblijf 10 kindplaatsen en voor de buitenschoolse opvang 6 kindplaatsen.

Buitenschoolse opvang : Kinderen (4-12 jaar) worden naar school gebracht en van school gehaald. 
Dagopvang : Kinderen (0-4 jaar) zijn hele dagen of een dagdeel aanwezig op de opvang.
Schoolvakantieopvang : Kinderen (0-12 jaar) worden tijdens schoolvakanties opgevangen.

Prijsinformatie:

Uurtarief BSO : € 6,40 Uurtarief is inclusief drinken, vers fruit, broodmaaltijden, tussendoortjes, vieringen verjaardagen, vieringen feestdagen, activiteiten, uitstapjes en vervoer.   Voor het halen en brengen van en naar school wordt een kwartier per keer in rekening gebracht. Het minimaal aantal opvang uren bedraagt 5 uur per week.

Uurtarief KDV : € 6,65 Uurtarief is inclusief drinken, vers fruit, broodmaaltijden, tussendoortjes, babyvoeding (groente, fruit, sap) luiers en doekjes, vieringen verjaardagen, vieringen feestdagen, activiteiten, uitstapjes en vervoer.  Het uurtarief is exclusief flessenvoeding. Voor het halen en brengen van en naar de peuterspeelzaal wordt een kwartier per keer in rekening gebracht. Het minimaal aantal opvang uren bedraagt 5 uur per week.

Om in aanmerking te komen voor de Kinderopvangtoeslag moeten u en uw (eventuele) toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij verwijzen u hiervoor naar de site van de Belastingdienst/Toeslagen respectievelijk naar de site van de Rijksoverheid.


Het meest recente inspectierapport van de GGD vindt u hier


Openingstijden:

RoMi Kinderopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 6.30 uur tot 18.30 uur. De opvang is 50 weken per jaar geopend. Gedurende 1 week in de zomervakantie en de erkende feestdagen is de opvang gesloten. 

De erkende feestdagen zijn: 
① Nieuwjaarsdag
② 2e paasdag
③ Koningsdag
④ 5 mei (1x in de 5 jaar)
⑤ Hemelvaartsdag
⑥ 2e pinksterdag
⑦ 1e en 2e kerstdag

                             Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen : Volg ons op